รายงานตัวชี้วัด "มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า (2554-2565)"